vogel-4

Uitnodiging district TT Groningen 2019

Beste vogelliefhebber, kweker,

Zoals jullie allen misschien al wel hadden begrepen was het heel lastig om een afdeling bereid te vinden om de organisatie van het District TT Groningen 2019 op zich te nemen.

Nu hebben zich een zestal heren, uit verschillende afdelingen, bereid getoond om het district Groningen TT 2019 te gaan organiseren in samenwerking met het beheer van Multifunctioneel Centrum (MFC) de Noordsuythoeve te Noordbroek.

Na overleg en afstemming met en hulp van het districtsbestuur hebben we de goedkeuring gekregen van het districtsbestuur Groningen. Dit jaar zullen we onder de vleugels van het districtsbestuur Groningen opereren omdat de regels dit nu eenmaal voorschrijven, om dit te gaan organiseren.
Kortom; het District Groningen TT 2019 gaat door, en wel in week 50 in het MFC de Noordsuythoeve te Noordbroek.

Wij hopen dat jullie je allemaal inschrijven met een aantal vogels want om deze show tot een succes te maken hebben we jullie en jullie vogels nodig! Wij zijn in elk geval zeer enthousiast en hebben allerlei leuke nieuwe ideeën om dit te laten slagen.

In het nieuwe seizoen, medio september/oktober zal uw secretaris de stukken ontvangen, het inschrijfformulier en de reglementen, om te verspreiden binnen jullie afdeling.

Met vriendelijk groet,
Het organisatie comité district Groningen TT 2019,
Sietse Radix
Jan Norder
Douwe Welling
Johan de Vries
Koeno de Groot
Jaap Buze

Reacties zijn gesloten.