40

Verslag eerste regionale vogelshow Zuid-Oost Groningen

Voor het eerst in de geschiedenis van de vogelliefhebberij in Zuid-Oost Groningen organiseerden de vogelverenigingen uit Onstwedde/Alteveer, Nieuwe Pekela en Stadskanaal, ondersteund door Bellingwolde, Oude Pekela en Veendam een gezamenlijke tentoonstelling in de Drijscheer te Alteveer. Na sluiting van de inschrijving bleek dat de meeste inzenders van de deelnemende verenigingen afkomstig waren. In totaal waren er 35 inzenders waarvan 1 jeugdlid. Het aantal vogels bedroeg 307 in totaal. Daarvan 58 kleurkanaries, 23 postuurkanaries, 61 tropen, 19 Europese cultuur en 146 parkieten. 

De opbouw van de tentoonstelling verliep goed. In iets meer dan een halve dag was alles klaar. Er waren ruim voldoende mensen die elkaar, dankzij een afgesproken taakverdeling, niet in de weg liepen. Uiteraard kwamen er ook enkele onvolkomenheden aan het licht. Dat is voor zo’n eerste keer onvermijdelijk.

Ook op de keuringsdag deden zich geen grote problemen voor. Dat was voor een deel geluk hebben, aangezien het zo goed als onmogelijk is het aantal vogels in te schatten op het moment dat de keurmeesters gecontracteerd moeten worden. Voor de volgende show kunnen we al op een betere prognose bouwen.

De kwaliteit van de ingezonden vogels was niet altijd even goed. De tropenkeurmeester merkte op dat veel vogels slecht in conditie waren. En een slechte conditie heeft grote gevolgen voor de totale beoordeling. Het leidt ertoe dat op bijna alle keuronderdelen puntenaftrek plaatsvindt. Overigens vertelde een keurmeester die later als bezoeker op de show kwam dat deze problemen zich niet beperken tot onze show. Tijdens dit keurseizoen trof hij overal opvallend veel vogels aan die het op conditie lieten afweten. De kanariekeurmeesters wezen op kanaries van heel goede kwaliteit maar waarvan men vergeten was de pootjes schoon te maken. Het is toch wel erg teleurstellend dat om zo’n reden slecht gescoord wordt. Een ander kritiekpunt was dat veel liefhebbers hun vogels in een verkeerde categorie instuurden. Voor een deel is dat te verklaren. Wanneer een inzender constateert dat een ingeschreven vogel niet goed in conditie is, wordt die vaak op het laatste moment vervangen door een vogel van een andere kleurslag. Maar het komt ook voort uit onkunde. Het insturen in een verkeerde categorie werd door de vingers gezien, maar men moet zich realiseren dat men hierdoor op een districts- of nationale show zonder pardon buiten de prijzen valt.

Men kan zich natuurlijk van die kritiek afmaken door te zeggen: “Slechte keurmeesters”. Maar dat is onzin. Het goed voorbrengen van een vogel op een tentoonstelling is iets dat iedere vogelliefhebber kan leren. Afgelopen zomer organiseerde de vereniging Onstwedde/Alteveer een tafelkeuring waar ook veel liefhebbers uit omringende verenigingen aan deelnamen. Alle hiervoor genoemde onderwerpen kwamen toen aan de orde. Blijkbaar is toch grote behoefte aan dit soort leermomenten. Hier ligt een taak voor de besturen.

Bij de opening van de tentoonstelling was veel publiek aanwezig. Ook liefhebbers die geen vogels hadden ingezonden, waren blijkbaar zeer benieuwd naar onze show.

Voorzitter Jan Kalk ging in zijn openingswoord terug naar de allereerste aanzet van de tentoonstelling. Hij schetste een beeld van mensen die vanuit totaal verschillende achtergronden met elkaar gingen samenwerken. Die samenwerking verliep uitstekend. Waarom? Ondanks de verschillende achtergronden hebben alle leden van de werkgroep (later tentoonstellingscommissie) veel gemeen. Er werd naar één duidelijk doel gestreefd, niemand drong zich op de voorgrond, iedereen kon inschikkelijk zijn en men nam de tijd voor elkaar. Het is een kwestie van geluk hebben dat deze mensen elkaar op deze manier ontmoetten.

Daarna was het woord aan de districtsvoorzitter de heer Wiebe Zijlstra. Allereerst huldigde hij twee jubilarissen van de afdeling Stadskanaal. De heer A. Drenth is al 40 jaar lid van die afdeling. De heer A. Nomden 25 jaar. De districtsvoorzitter onderscheidde hen met de bondsspelden. Van voorzitter Bert Draijer van de vereniging Stadskanaal ontvingen ze een oorkonde. De heer Zijlstra reikte daarna de kampioensprijzen en de bondsmedailles uit. Voor iedere deelnemer was er een herinneringsplaquette waarin de behaalde prijzen gegraveerd staan.

De uitslagen:

Kampioen kleurkanaries en bondsmedaille
H.Meijer met geel schimmel (91 punten) 

Kampioen postuurkanaries en bondskruis
G.Siepel met Raza Espanol lipochroom schimmel (92 punten)

Kampioen Europese cultuur en bondsmedaille
H. in ‘t Hout met kleine barmsijs donkerfactor man (92 punten)

Kampioen tropen en bondskruis
C.Steijvers met langstaartglansspreeuw (93 punten)

Kampioen parkieten en bondskruis
Z. de Boer-Kok met elegantparkiet groen man (93 punten)

Kampioen open klasse
A.Meems met zilverbek wildkleur (93 punten)

Jeugdkampioen en bondsmedaille
A.Jansen met kleine grasparkiet groen (90 punten)

De avond verliep in een gezellige sfeer. De volgende ochtend begon met een bezoek van alle groepen van de plaatselijke basisschool. De kinderen bekijken de vogels en noteren het kooinummer van de vogel die zij het mooist vinden. De inzender van deze vogel ontvangt de speciale Drijscheer-wisselbokaal. Kinderen kijken toch heel anders naar vogels dan doorgewinterde keurmeesters. Zij gaan voor felle kleuren en spectaculaire vormen. Details spelen geen rol. Geen wonder dat een kapoetsensijs van Henk Harms met de Drijscheer-bokaal aan de haal ging. Na het bezoek is er een zakje chips voor ieder kind. Ook wordt er een kleurwedstrijd georganiseerd. Enkele kinderen komen enthousiast vertellen dat vader of opa ook vogels houdt. Bij de vereniging Onstwedde/Alteveer was het schoolbezoek tot een traditie uitgegroeid. De Regionale Vogelshow Zuid-Oost Groningen houdt daaraan vast. Het is een mooie manier om kinderen attent te maken op de vogelliefhebberij. De rest van de dag was er een regelmatige opkomst van bezoekers. Ook liefhebbers uit Drenthe en zelfs Duitsland toonden belangstelling. De laatsten lieten zich uitgebreid informeren over de districtsshow. Vrijdagavond was het weer gezellig druk.

Het afbouwen was een fluitje van een cent. Tegen half 3 was alles aan de kant. De Drijscheer blijkt een uitstekende lokatie te zijn voor het houden van onze show. We zijn daar van alles voorzien. Veel liefhebbers hebben er behoefte aan na het bekijken van de vogels even met elkaar na te praten en daarbij iets te eten en te drinken. De Drijscheer voorziet daar op een prima manier in. De ruime tentoonstellingsruimte kon zodanig worden ingevuld dat er geen kale aanblik ontstond. Daarbij is het van belang dat er bij een iets andere indeling veel vogels bij kunnen. 

We kunnen met tevredenheid terugkijken op een zeer geslaagde eerste Regionale Vogelshow Zuid-Oost Groningen. We ontvingen veel positieve reacties. Zelfs leden van verenigingen die geen deelnemende of ondersteunende vereniging zijn, gaven te kennen volgend jaar te willen inzenden. Helaas is dat niet mogelijk (zie het tentoonstellingsreglement). Het doel van de samenwerking tussen de vogelverenigingen in Zuid-Oost Groningen is het tot staan brengen van de daling van inzenders en vogels op tentoonstellingen. Uit de vele reacties kunnen we opmaken dat we voor volgend jaar moeten uitgaan van een aanzienlijke uitbreiding van het aantal inzenders en vogels. Het doel is dus bereikt. Op naar de tweede Regionale Vogelshow Zuid-Oost Groningen in 2018!

Reacties zijn gesloten.