IMG_9400

Verslag vogelshow Zuid-Oost Groningen 2019

De derde regionale vogelshow Zuid-Oost Groningen ligt inmiddels weer achter ons. Voor een deel is het op- en afbouwen al routine geworden. Dit jaar is echter een voorzichtige start gemaakt met het introduceren van geheel nieuwe elementen. Het is de bedoeling dat het evenement ook aantrekkelijk wordt voor vogelliefhebbers die niet tot de groep van competitieve inzenders behoren.

Ook willen we meer voorlichting geven over onze liefhebberij. Vandaar dat er enkele vluchten waren ingericht met vogels die niet aan de keuring deelnamen. Bordjes met informatie over deze vogels gaven voorlichting over de leefwijze in de natuur en de avicultuur. Voor de categorie insectenetende vogels werd voorlichting gegeven over het kweken van levend voer.

De aankleding van de show kreeg ook meer aandacht dan voorafgaande jaren. De entree werd gemarkeerd door een vogelbeeld op een bloemenbed. Her en der waren takken met herfstbladeren aangebracht. Dat kan allemaal nog veel beter, maar het begin is er.

Het aantal inzenders bedroeg 38, waarvan 2 jeugdleden. Er werden 287 vogels ingezonden. In deze aantallen zien we een lichte teruggang in vergelijking met vorig jaar. De kwaliteit van de vogels was doorsnee, geen uitschieters naar boven of naar beneden. De presentatie van vogels en kooien is ten opzichte van vorige jaren wel aanmerkelijk verbeterd. Er waren geen klachten over vuile kooien, te lange nagels, smerige pootjes en dergelijke. Dit jaar waren de parkietenkooien voor het grootste deel dichtgeplakt met tape. Er konden dus ook geen ontsnappingen plaatsvinden.

Voorzitter Jan Kalk opende de tentoonstelling. Henk Stevens viert dit jaar zijn 25-jarig jubileum als lid van de vogelvereniging Nieuwe Pekela. De voorzitter vertelde enkele sappige anekdotes uit zijn verenigingsleven en ging in op zijn vele verdiensten als bestuurder. Henk ontving een oorkonde en het bondsspeldje.

Het waren veel bezoekers tijdens de opening. De daarop volgende vrijdag gaf wat regelmatige aanloop van publiek te zien. Zoals gebruikelijk werd het tegen de avond weer wat drukker. Het bezoek van de schoolkinderen behoefde extra aandacht vanwege de uitgestalde insecten. Die kregen minstens zoveel en misschien nog wel meer aandacht dan de vogels. De Dreischeerbokaal die de kinderen mochten toekennen ging uiteraard weer naar de bontst gekleurde vogel. Deze keer een mutatie bourkeparkiet.

Op vrijdag deden de cursisten die worden opgeleid tot surveillant hun laatste opdrachten. Die bestonden uit een audit en een veterinaire inspectie. Allen hebben de cursus daarmee goed afgerond.

Dat betekent dat de deelnemende en ondersteunende verenigingen wanneer dat straks voorschrift wordt, kunnen terug vallen op 6 gediplomeerde surveillanten.

Veel liefhebbers grepen op zaterdag de mogelijkheid aan vogels te verkopen. Zowel opkoper als verkopers deden goede zaken. Deze nieuwe opkoopregeling voorziet duidelijk in een behoefte.

We kunnen terug zien op een zeer geslaagde derde show.

Reacties zijn gesloten.