IMG_0572

Een speciale ledenavond

Chris Steijvers

Alle leden waren begin november uitgenodigd voor een speciale ledenavond op 18 november jl. Het was de bedoeling om naar aanleiding van het niet door kunnen gaan van de tentoonstelling toch iets te ondernemen. Dat niet doorgaan van de tentoonstelling gebeurde al voor de derde keer. Eerst waren we door corona twee keer gedwongen de tentoonstelling af te blazen. Dit jaar kon het evenement niet plaats vinden omdat er in Wildervank vogelgriep uitbrak.

De jaarlijkse tentoonstelling is een belangrijke verenigingsactiviteit. Natuurlijk is het van groot belang dat de serieuze fokkers hun vogels door keurmeesters kunnen laten beoordelen. Men moet weten of men met het selecteren van de vogels op de goede weg zit. En als er dan ook nog een prijs wordt gewonnen, is het helemaal mooi.

Maar de tentoonstelling is meer dan dat. De actieve leden komen elkaar tegen tijdens de op- en afbouw en de verdere werkzaamheden. De inzenders zien elkaar en minder actieve leden leggen meestal wel een bezoekje af. En dan is het extra sneu dat we nu al drie keer geen tentoonstelling konden houden. Vandaar het idee om een speciale ledenavond te organiseren.

Ook waren er een aantal leden die om diverse redenen een huldiging verdienen. Het was de bedoeling dat op een avond na de tentoonstelling te doen, wanneer ook de prijsuitreiking zou plaatsvinden. Nu gebeurde dat op deze speciale avond.

Helaas kon niet iedereen van de hiervoor genoemde leden aanwezig zijn. Henk Weering, die 40 jaar lid is van Bond, kampt nog met de gevolgen van een heupoperatie. Hij heeft ons verzocht zijn huldiging uit te stellen tot de jaarvergadering. Daar voldoen we natuurlijk graag aan.

Henk Harms is ook 40 jaar lid van de Bond. Na een welkomstwoord van voorzitter Hein in ’t Hout werd hij naar voren geroepen. Hein schetste zijn loopbaan als vogelkweker van eenvoudige naar moeilijke soorten. Henk is de laatste jaren succesvol met Amerikaanse sijzen. Maar Hein wees er op dat het in de vogelliefhebberij niet alleen draait om tentoonstellen en prijzen winnen. Henk Harms heeft een mooi ingerichte kweekruimte met daarin enkele zitjes en een tafel. Daar zit hij, vaak met collega vogelliefhebbers, te kijken en te keuvelen. En dat rustig genieten van de vogels is toch eigenlijk het hart van vogelliefhebberij. Henk vertelde nog dat zijn kat regelmatig op een van de zitjes plaatsneemt. Hij blijft daar rustig liggen snorren zonder de vogels kwaad te doen. Waren alle katten maar zo!

De derde 40-jarige jubilaris is de heer Veldhuis. De heer Veldhuis was ooit een serieuze fokker van kanaries. Ook hij behaalde prima resultaten. Met het klimmen der jaren ging het verzorgen van de vogels hem steeds slechter af. Op een gegeven moment heeft hij besloten er mee te stoppen. Toch is  hij lid gebleven van onze vereniging. Zijn interesse in de vogelliefhebberij is er nog steeds. Met veel plezier leest hij iedere maand het blad van de Bond.

De jubilarissen ontvingen uit handen van de voorzitter de Bondsspeld, een kleine attentie van de vereniging en een bos bloemen.

Ten slotte werd Henk Stevens gehuldigd om het vele bestuurswerk dat hij voor de vogelliefhebberij heeft verricht. Henk wilde zich jaren geleden al uit het bestuurswerk terugtrekken. Hij was penningmeester van zowel Oude als Nieuwe Pekela en secretaris van Nieuwe Pekela. Maar toen kwam het idee om 5 verenigingen te laten samengaan. Henk wilde dat proces van samengaan afronden. Dat bracht veel werk met zich mee. De inbreng van Henk had voornamelijk, hoe kan het ook anders voor een penningmeester, betrekking op de centen. Hein in ’t Hout bracht in herinnering dat Henk met een nuchtere berekening van de financiële gevolgen van allerlei wilde voornemens de rest van het bestuur weer met twee benen op de grond zette. Henk ontving een kleine attentie van de vereniging en een bos bloemen.

Daarna konden we aanvallen op het eten. Het buffet was uitstekend door “De Drijscheer” georganiseerd. Het eten was van voortreffelijke kwaliteit. De verdere avond werd doorgebracht met gezellig geklets. Daarmee werd een van de doelen van deze avond, het bijeen brengen van de leden van de 5 oude verenigingen, op een ongedwongen manier bereikt.

Een zeer geslaagde avond!

Foto’s van de avond zijn hier te vinden.

Reacties zijn gesloten.