IMG_9432-3

Tentoonstelling: eindelijk is het zover!

Chris Steijvers

Een van de hoogtepunten in het verenigingsjaar van een vogelvereniging is de tentoonstelling. De tentoonstellingen van de Vogelvereniging Zuid-Oost Groningen konden de afgelopen drie jaar niet doorgaan. Twee keer vanwege de coronabeperkingen en een keer omdat er vogelgriep in de regio uitbrak. Maar dit jaar gaat het er dan toch van komen.

De traditionele vogeltentoonstelling wordt vooral gekenmerkt door het wedstrijdelement. De ingezonden vogels worden door keurmeesters beoordeeld. Mooie vogels krijgen prijzen, de allermooiste worden kampioen. Daarbij kennen we twee categorieën. De eerste categorie bestaat uit vogels waarvoor een standaard is opgesteld. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de kleur- en postuurkanaries, de zebravinken, de grasparkieten en de diamantduiven. Dit wordt wel als een moeilijke categorie gezien. Immers, niet alleen de conditie van de vogel moet goed zijn, er moet ook voldaan worden aan de standaardeisen. Een vogel fokken die aan alle standaardeisen voldoet, is een onmogelijke opgave. De standaardeisen dienen zo goed mogelijk benaderd te worden. En dan valt er aan zo’n veelkleurige zebravink of grasparkiet heel wat af te dingen. Is het ene onderdeel perfect, dan laat de vogel het op een ander onderdeel vaak afweten.  

De andere categorie, de zogenaamde conditievogels, kennen geen standaardeisen. Er wordt “slechts” gekeurd op, de naam zegt het al, conditie. Maar ook al is de algemene conditie van zo’n vogels in orde, dan hoeft dat nog niet het geval te zijn met alle onderdelen. Een vogel die blaakt van gezondheid en een strak verenkleed bezit, kan door net dat ene gebroken veertje het onderspit delven tegen een concurent.  

Op buitenstaanders moet dit wel als pietluttigheid overkomen. En dat is het in zekere zin ook wel. Ook al gaan gespecialiseerde fokkers vaak geëmotioneerde discussies aan over een nageltje of een veertje, het blijft uiteindelijk spel.

Maar er is natuurlijk nog een ander aspect. De conditie van een vogel wordt direct bepaald door de manier waarop die vogel wordt gehuisvest en gevoed. Of een vogel in een tentoonstellingskooi rust uitstraalt of zenuwachtig heen en weer fladdert, is voor een groot deel afhankelijk van de omgang van de fokker met zijn vogels. Als keurmeesters de conditie van een vogel beoordelen, spreken ze ook en vooral een oordeel uit over al die belangrijke zaken die aan het keuringsmoment vooraf gaan. Een vogeltentoonstelling geeft dus ook een indicatie of we met de verzorging, huisvesting en omgang van en met onze vogels op de goede weg zijn.

De belangstelling voor deze vorm van vogelliefhebberij is de laatste decennia tanende. Dit jaar zijn er door 8 (gast)leden 98 vogels ingezonden. Dat is erg weinig in vergelijking met voorgaande tentoonstellingen. Onze vogelvereniging zoekt dan ook naar alternatieven. We maken een begin met het showen van vogels die niet aan de wedstrijd deelnemen. De bedoeling is dan eerder educatief. De meeste mensen weten maar erg weinig van vogels. Ze hebben vaak ideeën over vogels die niet realistisch zijn. Het dringt maar nauwelijks door dat tal van vogelsoorten op het punt van uitsterven staan. We willen vooral voor deze groep laten zien dat vogels aantrekkelijke, vaak nuttige dieren zijn die een plek op deze wereld verdienen.

Iedereen is welkom. De toegang is gratis.

Plaats tentoonstelling:

Dorpshuis de Drijscheer
Keiweg 1, 9661 TV Alteveer
0599-332 552

Openingstijden:

donderdag 16 november 19.30-22.00
vrijdag 17 november 10.00-22.00

Reacties zijn gesloten.